Ківерцівська громада
Ківерцівський район, Волинська область

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта Положення про оренду земельних ділянок у місті Ківерці

 Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення про затвердження Положення про оренду земельних ділянок у місті Ківерці та порядок  встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки від  28 грудня 2012 року №23/20

        Назва виконавця заходів з відстеження: виконавчий апарат міської ради

        Цілі прийняття акта:  забезпечення  оптимального рівня надходжень від орендної плати за землю  за рахунок  затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки, які  розташовані в місті Ківерці, встановлення  порядку нарахування орендної плати за користування земельними ділянками в залежності від функціонального призначення  

        Строк виконання заходів з відстеження: за період з  28.12.2012 року по 28.12.2014 року

        Тип відстеження: повторне

        Методи одержання результатів відстеження: моніторинг показників ефективності регуляторного акту.

         Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.  Використовувалися наступні дані по розрахунку показників результативності затверджених ставок орендної плати за землю:

  • кількість фізичних та юридичних осіб, які уклали договори оренди;
  • кількість фізичних та юридичних осіб з якими поновлено договори оренди;
  • обсяг надходжень до місцевих бюджетів
  • відсутність скарг  від субєктів господарювання щодо невпорядкованості ставок орендної плати за землю.
  • рівень поінформрваності субєктів господарювання.

         Кількісні та якісні значення показників регуляторного акта:

 №з/п

Індикатори ефективності

Одиниця  виміру

З 28.12.2012 по 28.12.2014 року

1.

Кількість фізичних та юридичних осіб, з якими  укладено договори оренди землі вперше

осіб

19

2.

Кількість фізичних та юридичних осіб, з якими  поновлено договори оренди землі

осіб

27

Отримано коштів від оренди землі за 2013 рік – фізичних осіб – 244 848,05  грн

                                                                                   юридичних осіб – 1 186 642,14грн

                                                                                   Всього – 1 431 490,19 грн

Отримано коштів від оренди землі в 2014 року –

                                                                                   фізичних осіб – 388 787,69  грн

                                                                                   юридичних осіб –  925 182,61грн

                                                                                   Всього – 1 313970,30  грн

        Відсутність  скарг від субєктів господарювання щодо невпорядкованості ставок орендної  плати за землю – за період  повторного  відстеження  результативності  регуляторного акта відповідні скарги на адресу міської ради не надходили.

      Рівень поінформованості субєктів господарювання – зацікавлені особи можуть ознайомитися  з регуляторним  актом на сайті  rada@kivrada.gov.ua

      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

       впровадження методики визначення орендної плати за використання земельних ділянок залежно від їх нормативної грошової оцінки;

      вироблення  місцевого нормативного документа, який би а рамках  чинного законодавства дав можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду;

      надання фізичним і юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів функціонального використання земельних ділянок отриманих в користування;

      забезпечення раціонального і ефективного використання земельного фонду міста, розрахунків орендних ставок за його використання.

Провідний спеціаліст апарату міської ради та її виконавчого комітету           Т. Цюрак