Про міський бюджет на 2015 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до   бюджету  міста  Ківерці 

на 2015 рік 

 

      Показники  міського бюджету на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і  Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII.

       В основу формування розрахункових показників доходів та видатків міського бюджету, обсягів міжбюджетних трансфертів покладено норми  Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік”, та  основні положення  Програми  соціально-економічного  розвитку міста   Ківерці на 2015 рік .

       Міський бюджет складається із загального і спеціального фондів. До складу спеціального фонду міського бюджету включено бюджет розвитку.

                                                  ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

        Дохідна частина міського бюджету на 2015 рік сформована  з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, зокрема :

    -  скасування   місцевих податків, а саме: збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

    - запровадження акцизного податку;

    - розширення бази оподаткування податку на нерухомість;

    - розширення надходжень загального фонду шляхом передачі  єдиного податку, екологічного податку, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду.

       В процесі визначення дохідної частини міського бюджету на 2015 рік було враховано  надходження податків і зборів за  2012 - 2014 роки, а також  динаміка та тенденції  виконання  дохідної частини міського бюджету за результатами  2012- 2014 років.

     З урахуванням зазначеного обсяг доходів міського бюджету  на 2015 рік (без врахування трансфертів)  обраховано в сумі  7920900 грн., у тому числі :

                загальний фонд –    7077900 грн.,

                спеціальний фонд –   843000 грн.

 

       Офіційні трансферти міському бюджету  по загальному фонду визначені  в сумі 5779850 грн.  – інша субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних закладів освіти , розрахована на основі формули із  врахуванням таких параметрів  на 01.01.2014 року: кількість груп – 21 та кількість дітей – 585.  Таким чином, доходи міського бюджету  на 2015 рік (з врахуванням    трансфертів) обраховані  в сумі  13700750 грн.

                                     Загальний фонд міського бюджету

      Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік обраховано згідно ст.69 Бюджетного кодексу України (з врахуванням змін).  Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів)  на 2015 рік визначені в сумі   7077900  грн., в тому числі:

 •  податок  на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

          власності  –   50000 гpн.;

-     рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 15000 грн.;

 •   плата за землю –   2074900 гpн. ;
 •   акцизний податок – 2000000  грн.;
 •   єдиний податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 2400000 грн.;
 •  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 50000 грн.;
 •  екологічний податок –  15000 грн.; 
 •  державне мито – 30000 гpн.;
 • інші надходження  -  416000 грн.;
 •  адміністративні штрафи та інші санкції – 12000 грн.;
 • надходження від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності – 15000 грн.

       Основними  джерелами  надходжень до загального фонду міського бюджету є  акцизний   та єдиний податки, які  становлять  відповідно 30,0 та 36,0  відсотків  від  доходів загального фонду міського бюджету   (без офіційних трансфертів).       Питома вага плати за землю в доходах загального фонду складає  31,1 відсоток, що в сумі становить 2074900 грн. Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки. При  обрахунку  плати за землю  враховано вимоги Податкового кодексу України, динаміка фактичних надходжень за попередні  роки та фактична наявність укладених договорів оренди.

                                     

                            Динаміка надходжень плати за землю

 

 

Факт за

2012 рік

 

Факт за

2013 рік

 

Факт за

 2014 рік

Прогноз

на 2015 рік

 

Плата за землю (грн.)

 

1424114

1793615

1675685

2074900

% до попереднього року

 

 

125,9

93,4

123,8

      Змінами, внесеними до Бюджетного кодексу України, розширені надходження загального фонду шляхом передачі єдиного та екологічного податку, а також податку на нерухоме майно зі  спеціального фонду.

       З врахуванням   зазначеного  єдиний податок по міському бюджету на 2015 рік  обрахований в сумі  2400000 грн., і збільшується порівняно із  фактичними надходженнями минулого року на 67000 грн.

     Відповідно до п.20 ст.69 Бюджетного кодексу України у 2015 році до міського бюджету будуть зараховуватися надходження акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу. Такі доходи до міського бюджету обраховані в сумі 2000000 грн..

     Надходження  державного мита  та   адміністративних штрафів  на 2015 рік розраховано  на рівні фактичних надходжень минулого року відповідно  в сумі 30000 грн. та 12000 грн. При розрахунках обсягів доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік надання податкових пільг  не планувалося.      

     Доходи загального фонду міського бюджету  на 2015 рік  з  врахуванням  трансфертів   становитимуть  13700750 грн..

 

                                 Спеціальний фонд міського бюджету

     Міський бюджет  по доходах спеціального фонду  на  2015  рік обрахований  згідно ст.69-1  Бюджетного кодексу України.      Обсяг доходів спеціального фонду по міському бюджету на 2015 рік визначено  в сумі  843000 грн.

    Основну частину в доходах спеціального фонду  складають власні надходження бюджетних установ – 98,4 відсотків, що в сумі становить 831000 грн., з яких :

 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата по дошкільних закладах освіти) – 815000 грн., при розрахунку враховано  норми Закону України «Про дошкільну освіту» стосовно оплати батьками за харчування дітей в розмірі 60 відсотків  фактичної вартості  одного дітодня;
 • плата за оренду майна бюджетних установ – 16000 грн.

    Надходження цільового фонду, утвореного міською радою, заплановані в сумі 12000 грн.

                                       ВИДАТКИ       БЮДЖЕТУ

 

     При розрахунку прогнозного обсягу видатків  на 2015 рік, враховано відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», розміри мінімальної заробітної плати з 01.01.2015 року – 1 218 грн., з 01 .12.2015 року – 1 378 грн.; розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС визначено з урахуванням збереження грошового розриву з розміром мінімальної заробітної плати, що склався у поточному році (366 гривень). Так, розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС становить: з 1 січня - 852 гривню, з 1 грудня – 1 012 гривень.

     З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2015 році передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2015 році у порівнянні з 2014 роком зростуть  грудень  до грудня попереднього року на 5,4  відсотка.

    У Законі України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" передбачено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року 1 176 гривень, з 1 грудня – 1 330 гривень.

      Видатки на фінансування бюджетної сфери в бюджеті передбачені виходячи із фінансового ресурсу та з урахуванням першочергових видатків, враховуючи необхідність здійснення заходів, спрямованих на економію коштів місцевого бюджету та підвищення ефективності їх використання.

     З урахуванням зазначеного  обсяг видатків  міського бюджету обрахований у сумі   13700750 грн., в тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери – 4054500  грн.

    Загальний обсяг видатків на утримання органів управління на 2015 рік становить  1344400 грн. і  обрахований, виходячи із загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету – 15 штатних одиниць,  також передбачені кошти на ремонт і утримання приміщень  міської комунальної   власності.  Заробітна плата розрахована відповідно до Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006р (із змінами).

       З урахуванням внесених змін до Бюджетного кодексу України, з  районного  бюджету  міському бюджету    передбачено   іншу субвенцію   у сумі  5779850 грн. на оплату поточних видатків  дошкільних навчальних закладів міста.  Розрахунок видатків на  дошкільну освіту здійснено виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку 9490,74 грн., та забезпечено видатками на заробітну плату з нарахуваннями, продукти харчування, оплату господарських товарів, послуг  та енергоносії.  Енергоносії  розраховано  виходячи із фактичного використання за 2014 рік з урахуванням зростання тарифів .  Загальний обсяг видатків на освіту, що буде фінансуватися за рахунок коштів загального фонду міського бюджету у 2015 році, обрахований і пропонується до затвердження у сумі  5779850 грн. , в тому числі на оплату праці з нарахуваннями  3226000 грн. (55,8 % від загальної суми видатків), видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 656000 грн. ( 11,3 % від загальної суми видатків).  При розрахунку фонду заробітної плати  враховано  надбавки обов’язкового характеру, в тому числі  за престижність у розмірі 20 відсотків,  а також    матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, індексація заробітної плати на рівні 2014 року та  грошова винагорода педагогічним працівникам у розмірі 20 відсотків посадового окладу.   Кошти  на харчування дітей в дошкільних закладах  обраховані  в сумі  597000 грн. ( касові видатки склали  за 2014 рік – 559400 грн., за 2013 рік – 489000 грн., фактична  середня  вартість харчування однієї дитини в день за 2014 рік становить 14,36 грн., за грудень 2014 року – 15,29 грн., в тому числі 8,11 грн.  із загального фонду міського бюджету та 6 та 6,50 гривень за рахунок батьківської плати).

Видатки міського бюджету на галузь соціального захисту та соціального забезпечення визначено у сумі  115000 гривень. У розрізі соціальних програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:

видатки  на фінансування Програми соціального захисту дітей-сиріт і  дітей, позбавлених батьківського піклування в місті Ківерці   в сумі 15000 грн.;

видатки  на фінансування Програми соціального  захисту населення  міста Ківерці:  надання матеріальної допомоги  соціально-незахищеним категоріям населення та ветеранам  війни і праці,  надання матеріальної допомоги сім’ям, члени яких призвані захищати цілісність нашої держави, на поховання згідно чинного законодавства, а також при скрутному матеріальному становищі в міському бюджеті передбачено кошти у сумі 100000 тисяч гривень.

     Загальний обсяг видатків на фінансування житлово-комунального господарства по загальному фонду міського бюджету розрахований у сумі    2687000грн., з них на :

  Програму  підтримки КП «Ківерціводоканал»  -  30000 .грн.,

  Програму  розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Ківерці  –    2234000 грн.;

  демонтаж аварійного будинку по вул. Некрасова – 119000 грн.;

  поточні видатки по Програмі  будівництва та реконструкції системи зовнішнього освітлення міста – 304000 грн.

     По загальному фонду міського бюджету передбачено фінансування видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у  сумі 251300 гривень. Замість субвенції з державного бюджету джерелом фінансування таких видатків  будуть надходження  до міського бюджету акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів та скрапленого газу.

    Відповідно до розрахунків, поданих Ківерцівським районним місцевим архівом, в загальному фонді передбачені кошти в сумі 26200 грн. на утримання комунальної установи «Об’єднаний  трудовий архів територіальних громад сіл, селищ і міста Ківерцівського району Волинської області». Ці кошти передбачено передати районному бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів.

      Загальний обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету визначений у сумі  2891000 гривень. Видатки бюджету розвитку -    2193000 гривень, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду 2193000 гривень. Видатки по цільовому фонду, утвореному міською радою, заплановані в сумі 12000 грн. В цілому у складі видатків міського бюджету передбачено фінансування міських програм на загальну  суму  5039300 грн.

 

   Заступник міського голови

з фінансово-економічних питань                                                О.Я.Мартинюк

 

Про   міський бюджет на 2015 рік

Джерела фінансування   міського    бюджету на 2015 рік

Розподіл видатків міського бюджету на 2015 рік

Доходи міського бюджету  на 2015 рік

Показники міжбюджетних трансфертів між  міським  бюджетом та   іншими  бюджетами на 2015 рік

Перелік об’єктів, видатки на які у  2015  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Перелік  місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського  бюджету  у   2015  році

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних