Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с.Тростянець

 

Завідувач відділення: Леонтій Люшук

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради (далі - відділення стаціонарного догляду)утворюється для обслуговування не менше як 10 і не більше як 35 осіб, до якого на постійне або тимчасове проживання приймаються особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), особи похилого віку, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, соціального обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у відділенні стаціонарного догляду.
Особи, перебуваючи у відділенні стаціонарного догляду,  одержують соціальну послугу стаціонарного догляду та відповідно до встановлених норм забезпечуються:

жилим приміщенням для проживання (перебування) та усіма житлово-комунальними послугами;

предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);

раціональним не менше ніж чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну), відповідно до Натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, сфери управління Міністерства соціальної політики, з урахуванням фізіологічних потреб організму в основних харчових речовинах та енергії залежно від вікових і статевих особливостей. Норми фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах та енергії затверджуються МОЗ;

лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

До відділення на повне державне утримання безоплатно приймаються:

 • особи з інвалідністю I групи;
 • громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 • хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, влаштовуються до відділення та отримують соціальні послуги з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Особам, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), державна соціальна допомога виплачуються відповідно до законодавства.

За рішенням органу, що утворив Центр, до відділення стаціонарного догляду на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку) ІІ, ІІІ групи, хворі, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. У такому разі зазначені категорії осіб перебувають у відділенні стаціонарного догляду на умовах оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

Особам, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду за плату, з установленням диференційованої плати пенсія виплачується в повному обсязі.

Право на позачергове влаштування до відділення стаціонарного догляду мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою, якщо вони не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.

Одинокі ветерани праці, самотні особи похилого віку та члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до відділення стаціонарного догляду.

До відділення стаціонарного догляду особи приймаються відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я  про  нездатність до самообслуговування та потребу у постійному стороннього догляді та рішення міської ради про надання соціальної послуги стаціонарного догляду.

На кожну особу, яка перебуває у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій зберігаються паперові документи або, якщо ці документи одержані (сформовані) в електронній формі, вони можуть зберігатись у такій формі у базі даних електронної системи.

В особовій справі містяться:

 1. висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я  про  нездатність до самообслуговування та потребу у постійному стороннього догляді
 2. путівка на влаштування до відділення стаціонарного догляду;
 3. копія наказу про влаштування особи до відділення стаціонарного догляду (на постійне / тимчасове проживання із зазначенням строку);
 4. копія письмової заяви підопічного про прийняття до відділення стаціонарного догляду;
 5. рішення міської ради  про прийняття до відділення стаціонарного догляду;
 6. анкета первинного оцінювання індивідуальних потреб підопічного;
 7. копія заяви про перерахування органом Пенсійного фонду України, місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів Центру відповідно до Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 р.  № 269 (Офіційний вісник України, 2004 р. № 10, ст. 599; 2017 р., № 27, ст. 781), за умови призначення отримувачу соціальних послуг пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та / або державної соціальної допомоги;
 8. копія паспорта громадянина України особи, яка проживає у відділенні стаціонарного догляду, або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства копії посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання / посвідки на постійне проживання;
 9. копії інших особистих документів (свідоцтва про народження, пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, військового квитка, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, ветерана праці, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи, на яку поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”, особи, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною);
 10. копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають про це відмітку в паспорті);
 11. довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) або державної соціальної допомоги (за умови призначення);
 12. копія медичної карти з висновком лікарської комісії про можливість перебування у відділенні стаціонарного догляду;
 13. комплексне визначення індивідуальних потреб, індивідуальний план надання соціальних послуг і договір про надання соціальних послуг;
 14. копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (за наявності інвалідності);
 15. копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та індивідуального плану реабілітації (за наявності інвалідності);
 16. копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);
 17. довідка  про  склад  сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
 18. договір про надання соціальної послуги
 19.  копія декларації із сімейним лікарем;
 20. заяви та інші письмові звернення отримувача соціальних послуг, його родичів, подані до стаціонарного відділення Центру (за наявності);
 21. копії документів щодо реагування на звернення отримувача соціальних послуг, його родичів (за наявності);
 22. копія рішення (розпорядження) органу, що утворив Центр, про звільнення від плати осіб похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку) ІІ, ІІІ груп, хворих;
 23. дві фотокартки отримувача соціальних послуг розміром 3×4 см;
 24. опис документів, що містяться в особовій справі.

 

Особи, які приймаються до відділення стаціонарного догляду, проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів, після чого у разі відсутності інфекційних захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.

Тимчасове вибуття особи, яка постійно проживає у відділенні стаціонарного догляду, на сумарний строк до шести місяців протягом календарного року, але не більше як на два місяці поспіль, здійснюється на підставі:

письмової заяви особи (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена), поданої завідувачу відділення стаціонарного догляду завчасно (за три дні);

письмової заяви родичів отримувача соціальних послуг або інших осіб, які мають намір тимчасово прийняти його на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги.

Витрати, пов’язані з поїздкою до родичів або інших осіб, Центр не компенсує.

Якщо особа тимчасово вибуває з відділення стаціонарного
догляду, на період вибуття матеріальне забезпечення їй не надається.

Адміністрація Центру відповідно до законодавства виконує обов’язки опікуна (піклувальника) щодо осіб, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, яким не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, і одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки чи піклування над такими особами.

Забезпечення осіб, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, проводиться відповідно до нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю і відділень стаціонарного догляду, затверджених Мінсоцполітики.

Перебування особи у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання припиняється у зв’язку із:

 • поданням письмової заяви особи (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • переведенням до іншої(го) установи / закладу стаціонарного догляду;
 • неповерненням без поважних причин і без погодження з адміністрацією центру з поїздки до його опікуна або піклувальника, родичів після закінчення шестимісячного строку (після з’ясування причини неповернення);
 • невиконанням умов договору;
 • рішенням суду;
 • смертю підопічного після отримання свідоцтва про смерть або його копії.

У разі припинення перебування у відділенні стаціонарного догляду особі чи її законному представнику видаються особисті документи, довідка із зазначенням часу перебування в стаціонарному відділенні, особисті речі та цінності (ощадна книжка або банківська платіжна картка, цінні папери тощо), які зберігалися у відділенні стаціонарного догляду.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних