Звіт про результати організації і проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома за 2021 рік

Дата: 14.12.2021 15:14
Кількість переглядів: 1880

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» в Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради», яка продовжує роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ківерцівського району:

 1. Затверджено Порядок проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг (Наказ №03-01 від 12.07.2021 );
 2. По кожному з відділень моніторинг та оцінку якості соціальних послуг проводить завідувач відділення;
 3. Складено план заходів по проведенню моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома;
 4. Організовано і проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальної послуги у відділенні соціальної допомоги вдома за 2021рік з метою
 • Визначення відповідності надання послуги догляду вдома державному соціальному стандарту та потребам отримувачів;
 • удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальної послуги догляду вдома.
 • Виявлення та обговорення  проблем, що виникають при наданні соціальної послуги.
 • Виявлення та виправлення недоліків надання соціальних послуг.
 • Підвищення якості надання соціальних послуг.

За підсумками проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома в Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» за 2021 рік роботу відділення соціальної допомоги вдома, оцінено як “добру”.

В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ківерцівського району Державний стандарт догляду вдома запроваджено  з 2014 року. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» продовжує роботу відділення соціальної допомоги вдома, згідно Державного стандарту догляду вдома, а з  жовтня 2021 року, згідно із змінами №335 від 16.06.2021 року

Державний стандарт догляду вдома визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники їх якості та механізми оцінки дотримання стандарту і застосовуються для організації надання соціальних послуг особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю надання соціальних послуг.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги догляду вдома наведенні у додатку 4 (пункт 15.1) Державного стандарту догляду вдома.
 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

При здійсненні внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг догляду вдома застосовували такі методи оцінки:

 • опитування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • співбесіди з соціальними робітниками;
 • вивчення документації, у тому числі, звернень отримувачів соціальних послуг.

В оцінюванні роботи відділення соціальної допомоги вдома щодо якості надання соціальних послуг взяли участь 190 громадяни з числа отримувачів соціальної послуги догляду вдома. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням допомоги вдома.

При опрацюванні опитувальників отримувачів послуги догляду вдома оцінка результатів аналізу показала позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги. Так, про соціальні послуги підопічні дізналися переважно від працівників соціальної сфери,  це свідчить про те, що якісно проведено інформування населення Ківерцівської громади, щодо соціальних послуг КУ «Центр НСП»; задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, ставленням соціального робітника; переліком послуг, які надає соц.робітник. Отже, проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги догляду вдома. Були висловлені схвальні відгуки щодо їх роботи .

Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома відбувалося шляхом планових перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, які фіксуються в актах перевірки роботи (за звітний рік - 49 актів перевірок).

Соціальні робітники відділення вдома, які безпосередньо надають соціальну послугу, щоденно проводять самооцінку своєї роботи. За результатами  самооцінки  99% надавачів соціальних послуг «задоволені» своєю роботою. Результати самооцінок обговорюються на виробничих нарадах.

Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовуються кількісні та якісні показники надання соціальної послуги догляду вдома.

Адресність та індивідуальний підхід.

Надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, раси, національності, культури, релігії; роз'яснюють обставини та наслідки прийняття рішень з питань, що стосуються їх життєдіяльності; а також інформують про свої права та обов'язки та організації до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини.

Критерії оцінювання:

 • наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100 %) – до кожного отримувача соціальної послуги догляду вдома застосовується «Комплексне визначення ступеня індивідуальної потреби» (згідно дод.1 Держ.стандатру);
 • наявність індивідуального плану надання соціальних послуг догляду вдома, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100 %) – індивідуальні плани надання соціальної послуги, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складається і узгоджуються з кожним отримувачем соціальної послуги. Згідно змін, які внесено до Державного стандарту цього року, індивідуальний план складається за новою формою (згідно з додатком 2 пункт 4.1) при плановому  перегляді. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий залишається в особовій справі;
 • забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги (100 %) – Індивідуальний план переглядається надавачем разом із отримувачем соціальної послуги через місяць з початку її надання, надалі один раз на рік. Індивідуальний план може бути переглянуто за зверненням отримувача соціальної послуги з метою коригування заходів в межах соціальної послуги.

 

Результативність:

Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (98 %)- отримувачі повністю задоволені соціальною послугою догляду вдома, згідно проведеного опитування, співбесід;
 • покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалася (98%) – отримувачі соціальної послуги констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалася;
 • проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги (100 %) – в ході перевірок соціальних робітників проводилося опитування отримувачів соціальної послуги щодо якості надання соціальної послуги. Були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників, постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування.
 • розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (0%).
 • проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги (100%) – внутрішній моніторинг якості надання соціальних послуг проводиться згідно Порядку проведення моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» (Наказ директора №03-01 від 12.07.2021р.). Зовнішній моніторинг планується провести наступного року.

 

Своєчасність:
Критерії оцінювання:

 • прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100 %) – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту ( Розділ ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома; Розділ ІІІ. Визначення індивідуальних потреб; Розділ ІV. Cкладання індивідуального плану надання соціальної послуги);
 • складання та підписання договору про надання соціальної послуги (100 %)- З кожним отримувачем соціальної послуги протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладено договір про її надання. Договір підписується отримувачем соціальної послуги та директором КУ «Центр НСП». Кожна зі сторін отримує один примірник договору.
 • відповідність строків та термінів надання  соціальної послуги догляду вдома (100%) -  Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом строку виконання індивідуального плану. Строк дії Договору може бути продовжений за результатами оцінювання потреб Отримувача соціальних послуг у соціальних послугах та перегляду індивідуального плану на строк його виконання, але не менше як за 30 календарних днів до закінчення строку дії Договору.


Доступність та відкритість:

Критерії оцінювання:

 • наявність умов доступності на території, прилеглій до приміщень надавача соціальної послуги (наявні спеціально обладнанні місця для паркування, контрастні предмети, пандуси, інші пристосування) (100%) - приміщення у якому працюють працівники відділення соціальної допомоги вдома територіального центру відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Розташування закладу є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Будівля обладнана пандусом та «кнопкою виклику спеціаліста», що забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу, існує центральна площа, яка слугує місцем для паркування транспортних засобів біля центрального входу у приміщення. Прийом осіб проводиться у приміщенні на першому поверсі. Для очікування відвідувачів обладнано місця сидіння на 10 осіб. На дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету, посадової особи.
 • наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, в тому числі у доступних для сприйняття особами з інвалідністю форматах (50 %) – оскільки в коридорі Центру проводиться капітальний ремонт інформаційні стенди ще відсутні, однак на стендах приміщень старостинських округів Ківерцівської громади розміщено інформаційні стенди з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, згідно Державного стандарту догляду вдома
 • відповідність офіційного сайту надавача соціальної послуги ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" (0%)- на  жаль, офіційного сайту Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» не має, але на офіційному сайті Ківерцівської міської ради в процесі створення розділу із всією необхідною інформацією
 • наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів телепрограм щодо надання соціальної послуги (100%) – розроблено та проінформовано населення Ківерцівської громади про Соціальну послугу догляду вдома

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Критерії оцінювання:

 • відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100 %)- згідно п.6 анкети щодо якості наданих соціальних послуг Додатку до Порядку  проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, отримані лише позитивні відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливого та коректного ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні;
 • повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій (100 %) –працівники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, проводять свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів порушень щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано;
 • наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг (0%) -  оскільки в коридорі Центру проводиться капітальний ремонт інформаційні стенди ще відсутні,
 • наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання конфіденційності (100%) – у Типовому договорі про надання соціальних послуг (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 23.12.2020 року № 847) одним із пунктів ІІІ розділ передбачено, що надавач соціальних послуг зобов’язаний дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків;
 • дотримання конфіденційності (100 %) – працівниками відділення вжиті заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України « Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги. Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Одним із обов’язків надавача: не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг.


Професійність
Критерії оцінювання:

 • штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації (100 %) – штатний розпис Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації;
 • наявні затверджені посадові інструкції (100 %) – затверджені посадові інструкції на всіх працівників. Працівники володіють знаннями й навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518;
 • розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу (0%)
 • розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації надавачів соціальних послуг (30%) – розроблено лише графік навчання соціальних робітників
 • наявність документів про освіту (державного зразка) працівників надавача послуги догляду вдома (100 %)- в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка);
 • Графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%)- план проведення навчання та робочих нарад із соціальними робітниками дотримується. На час жорсткого карантину – в телефонному режимі.

*Моніторинг/ поточне оцінювання результатів надання соціальної послуги догляду вдома проводиться щомісячно, однак не відповідає Додатку 5(п.15.5)Державного стандарту догляду вдома.

 

 

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома вцілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з відділенням соціальної допомоги вдома

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

 

 

 

 

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги догляду вдома узагальнений статус відповідає встановленому рівню – «Добре».Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних