Оголошено конкурс на зайняття посади генерального директора Комунального підприємства «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради

Дата: 04.02.2022 12:52
Кількість переглядів: 561

 

Фото без описуОголошено конкурс на зайняття посади генерального директора Комунального підприємства «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради

 

Керуючись Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017 №1094 (із змінами), рішення Ківерцівської міської ради №24/5 від 20 жовтня 2020 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Ківерцівської міської територіальної громади», зі змінами відповідно до рішення Ківерцівської міської ради № 15/7 від 29.11.2021 року «Про внесення змін в рішення Ківерцівської міської ради №24/5 від 20 жовтня 2020 року», розпорядженняv міського голови № 04-ро від 18.01.2022 року «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора Комунального підприємства «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради», розпорядження міського голови № 12-во від 02.02.2022 року «Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора Комунального підприємства «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради»:

Найменування закладу: Комунальне підприємство «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради»

Місце знаходження закладу (юридичне та фактичне): Україна,45201, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Філатова, будинок 6.

Основні напрями діяльності: Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством України. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та оплатній основах послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, що надається в стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

Статут: Додаток 1 до оголошення.

Структура: Додаток 2 до оголошення.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу: на 2022 рік складають 60 млн. 971,1 тис. грн., де: з бюджету територіальної громади – 1 млн. 500,0 тис. грн. та з Національної служби здоров’я України – 58 млн. 787,9 тис. грн., кошти від платних медичних послуг 600,0 тис. грн., кошти від операційної оренди активів-83,2 тис. грн.

 Прийом документів претендентів здійснюється Ківерцівською міською радою з 04 лютого 2022 року  до 17.00 год. 01 березня 2022 року за адресою:

45201, м. Ківерці, вул. Шевченка, 14, тел.(03365) 2-11-78,

e-mail: kivertsirada@gmail.com

 

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 1. копію паспорта громадянина України;

 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 4;

 3. резюме у довільній формі;

 4. автобіографію ;

 5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 5;

 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (на USB – флеш накопичувачі).

 8. довідку МВС про відсутність судимості;

 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

 10. попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 6;

 11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 7;

 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента: Претендент на посаду повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Охорона здоров'я", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки". У разі освіти у галузі знань "Охорона здоров'я", "Право", "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки" вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування".

Стаж роботи на керівних посадах не менше – 5 (п’яти) років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування Підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Умови оплати праці генерального директора та істотні умови прописуються в контракті.

Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 792.

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться: 03 березня 2022 року о 10 год. 00 хв.

засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального підприємства «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради» відбудеться 15 березня 2022 року о 10 год. 00 хв.

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Ківерцівської міської ради за адресою: 45201, м. Ківерці, вул. Шевченка, 14.

ДОДАТКОВО

 До уваги представників засобів масової інформації

Враховуючи обмеження, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», участь представників засобів масової інформації можлива за умови заздалегідь надісланого письмового повідомлення про бажання бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів, та в подальшому з розгляду конкурсних пропозицій та проведення співбесід з кандидатами на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального підприємства «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради» на адресу: 45201, м. Ківерці, вул. Шевченка, 14, Ківерцівська міська рада.

 


 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних