Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома

Дата: 17.08.2023 12:28
Кількість переглядів: 996

 

Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома, відділенням соціальної роботи, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Тростянець,  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради»

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради»:

1. Затверджено Порядок проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг (Наказ №03-01 від 12.07.2021 );

2. По кожному з відділень моніторинг та оцінку якості соціальних послуг проводить завідувач відділення;

3. Складено план заходів по проведенню моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома;

4. Організовано і проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальної послуги «догляд вдома» у відділенні соціальної допомоги вдома за І півріччя 2023 року з метою:

 • Визначення відповідності надання послуги догляду вдома державному соціальному стандарту та потребам отримувачів;
 • удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальної послуги догляду вдома.
 • Виявлення та обговорення  проблем, що виникають при наданні соціальної послуги.
 • Виявлення та виправлення недоліків надання соціальних послуг.
 • Підвищення якості надання соціальних послуг.

За підсумками проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома в Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» за І півріччя 2023року роботу відділення соціальної допомоги вдома, оцінено як “добру”.

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» продовжує роботу відділення соціальної допомоги вдома, згідно Державного стандарту догляду вдома, а з  жовтня 2021 року, згідно із змінами №335 від 16.06.2021 року

Державний стандарт догляду вдома визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники їх якості та механізми оцінки дотримання стандарту і застосовуються для організації надання соціальних послуг особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю надання соціальних послуг.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися:

– показники якості соціальної послуги догляду вдома наведенні у додатку 4 (пункт 15.1) Державного стандарту догляду вдома.

– рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

При здійсненні внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг догляду вдома застосовували такі методи оцінки:

•опитування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання;
•спостереження за процесом надання соціальних послуг;
•співбесіди з соціальними робітниками;
•вивчення документації, у тому числі, звернень отримувачів соціальних послуг.

В оцінюванні роботи відділення соціальної допомоги вдома щодо якості надання соціальних послуг взяли участь 116 громадяни з числа отримувачів соціальної послуги догляду вдома. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням допомоги вдома.

При опрацюванні опитувальників отримувачів послуги догляду вдома оцінка результатів аналізу показала позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги. Так, про соціальні послуги підопічні дізналися переважно від працівників соціальної сфери,  це свідчить про те, що якісно проведено інформування населення Ківерцівської громади, щодо соціальних послуг КУ «Центр НСП»; задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, ставленням соціального робітника; переліком послуг, які надає соц.робітник. Отже, проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги догляду вдома. Були висловлені схвальні відгуки щодо їх роботи .

Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома відбувалося шляхом планових перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, які фіксуються в актах перевірки роботи (за звітний період – 16 актів перевірок).

Соціальні робітники відділення вдома, які безпосередньо надають соціальну послугу, щомісяця проводять самооцінку своєї роботи. За результатами  самооцінки  100% надавачів соціальних послуг «задоволені» своєю роботою. Результати самооцінок обговорюються на виробничих нарадах.

Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовуються кількісні та якісні показники надання соціальної послуги догляду вдома.

Адресність та індивідуальний підхід.

Надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, раси, національності, культури, релігії; роз'яснюють обставини та наслідки прийняття рішень з питань, що стосуються їх життєдіяльності; а також інформують про свої права та обов'язки та організації до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини.

Критерії оцінювання:

• наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100 %) – до кожного отримувача соціальної послуги догляду вдома застосовується «Комплексне визначення ступеня індивідуальної потреби» (згідно дод.1 Держ.стандатру);

• наявність індивідуального плану надання соціальних послуг догляду вдома, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100 %) – індивідуальні плани надання соціальної послуги, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складається і узгоджуються з кожним отримувачем соціальної послуги. Всі індивідуальні плани складені за новою формою (додаток 2 пункт 4.1), згідно змін, які внесено до Державного стандарту. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий залишається в особовій справі;

• забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги (100 %) – Індивідуальний план переглядається надавачем разом із отримувачем соціальної послуги через місяць з початку її надання, надалі один раз на рік. Індивідуальний план може бути переглянуто за зверненням отримувача соціальної послуги з метою коригування заходів в межах соціальної послуги.

 

Результативність:

Критерії оцінювання:

• рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (100 %)- отримувачі повністю задоволені соціальною послугою догляду вдома, згідно проведеного опитування, співбесід;
• покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалася (100%) – отримувачі соціальної послуги констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалася;

• проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги (100 %) – в ході перевірок соціальних робітників проводилося опитування отримувачів соціальної послуги щодо якості надання соціальної послуги. Були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників, постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування.

• розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (0%).

• проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги (100%) – внутрішній моніторинг якості надання соціальних послуг проводиться згідно Порядку проведення моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» (Наказ директора №02-01 від 02.01.2023 р.). Зовнішній моніторинг не проводився в зв’язку із воєнним станом.

Своєчасність:
Критерії оцінювання:

• прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100 %) – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту ( Розділ ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома; Розділ ІІІ. Визначення індивідуальних потреб; Розділ ІV. Cкладання індивідуального плану надання соціальної послуги);

• складання та підписання договору про надання соціальної послуги (100 %)- З кожним отримувачем соціальної послуги протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладено договір про її надання. Договір підписується отримувачем соціальної послуги та директором КУ «Центр НСП». Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

• відповідність строків та термінів надання  соціальної послуги догляду вдома (100%) -  Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом строку виконання індивідуального плану. Строк дії Договору може бути продовжений за результатами оцінювання потреб Отримувача соціальних послуг у соціальних послугах та перегляду індивідуального плану на строк його виконання, але не менше як за 30 календарних днів до закінчення строку дії Договору.


Доступність та відкритість:

Критерії оцінювання:

• наявність умов доступності на території, прилеглій до приміщень надавача соціальної послуги (наявні спеціально обладнанні місця для паркування, контрастні предмети, пандуси, інші пристосування) (100%) - приміщення у якому працюють працівники відділення соціальної допомоги вдома центру надання соціальних послуг відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Розташування закладу є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Будівля обладнана пандусом та «кнопкою виклику спеціаліста», що забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу, існує центральна площа, яка слугує місцем для паркування транспортних засобів біля центрального входу у приміщення. Прийом осіб проводиться у приміщенні на першому поверсі. Для очікування відвідувачів обладнано місця сидіння на 10 осіб. На дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету, посадової особи.

• наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, в тому числі у доступних для сприйняття особами з інвалідністю форматах (80 %) – оскільки наявні інформаційні куточки в приміщенні центру, а на стендах приміщень старостинських округів Ківерцівської громади розміщено інформаційні стенди з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, згідно Державного стандарту догляду вдома

• відповідність офіційного сайту надавача соціальної послуги ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" (0%)- на  жаль, офіційного сайту Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» не має, але на офіційному сайті Ківерцівської міської ради розроблено сторінку із всією необхідною інформацією та є офіційні сторінки в соціальній мережі Фейскук.

• наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів телепрограм щодо надання соціальної послуги (100%) – розроблено та проінформовано населення Ківерцівської громади про Соціальну послугу догляду вдома

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Критерії оцінювання:

• відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100 %)- згідно п.6 анкети щодо якості наданих соціальних послуг Додатку до Порядку  проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, отримані лише позитивні відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливого та коректного ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні;

• повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій (100 %) –працівники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, проводять свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів порушень щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано;

• наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг (80%) . Стенди відсутні, проте наявні інформаційні куточки з потрібною інформацією у приміщенні КУ «Центр НСП»  та в приміщеннях старостинських округів Ківерцівської ТГ.  

• наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання конфіденційності (100%) – у Типовому договорі про надання соціальних послуг (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 23.12.2020 року № 847) одним із пунктів ІІІ розділ передбачено, що надавач соціальних послуг зобов’язаний дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків;

• дотримання конфіденційності (100 %) – працівниками відділення вжиті заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України « Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги. Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Одним із обов’язків надавача: не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг.


Професійність
Критерії оцінювання:

• штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації (100 %) – штатний розпис Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації;

• наявні затверджені посадові інструкції (100 %) – затверджені посадові інструкції на всіх працівників. Працівники володіють знаннями й навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2005 року № 518;

• розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу (0%)

• розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації надавачів соціальних послуг (30%) – розроблено лише графік навчання соціальних робітників

• наявність документів про освіту (державного зразка) працівників надавача послуги догляду вдома (100 %)- в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка);

• Графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%)- графік робочих нарад із соціальними робітниками дотримується.

Моніторинг/ поточне оцінювання результатів надання соціальної послуги догляду вдома проводиться щомісячно, і відповідає Додатку 5(п.15.5)Державного стандарту догляду вдома.

 

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома вцілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з відділенням соціальної допомоги вдома

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги догляду вдома узагальнений статус відповідає встановленому рівню – «Добре».

В КУ «Центр НСП Ківерцівської міської ради» було організовано і проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості надання відділенням соціальної роботи соціальних послуг, а саме – соціального супроводу осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та сімей, в яких проживають діти-сироти/позбавлені батьківського піклування, соціальної профілактики, представництва інтересів, консультування,  інформування за І півріччя 2023 року,  з метою:

 • визначення відповідності надання послуг державному соціальному стандарту та потребам отримувачів;
 • удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг;
 • виявлення та обговорення  проблем, що виникають при наданні соціальних послуг;
 • виявлення та виправлення недоліків надання соціальних послуг;
 • підвищення якості надання соціальних послуг.

За підсумками проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання відділенням соціальної роботи соціальних послуг протягом  І півріччя 2023 року оцінено, як “добру”.

При здійсненні внутрішнього оцінювання якості надання соціальних послуг застосовували такі методи оцінки:

•опитування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання;
•спостереження за процесом надання соціальних послуг;
•вивчення документації, у тому числі, звернень отримувачів соціальних послуг.

Так, проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавача  соціальних послуг, були висловлені схвальні відгуки щодо роботи та наданої допомоги у подоланні складних життєвих обставин.

Протягом І півріччя 2023 року соціальні послуги було надано  46 сім’ям (185 осіб, серед яких – 105 діти).

Послуги, які надавались:

соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах – 8 сімей (35 осіб);

соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування – 10 сімей (33 особи);

соціальна профілактика -  18 сімей (75 осіб);

консультування – 4  сім’ї (21 особа);

інформування – 5 сімей (19 осіб).

Крім того, на території громади продовжує успішно функціонувати прийомна сім’я Слюсар, в якій виховується особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Пантелеймонюк Владислав, 2004 р.н.

Працівниками відділення постійно проводиться робота по популяризації сімейних форм виховання дітей – патронат, прийомні сім’ї, ДБСТ, та розвитку наставництва над дітьми, опубліковано 2 тематичні статті на сайті міської ради – «Шукаємо патронатних вихователів!», «Прийомна сім’я чи дитячий будинок сімейного типу?», також розроблені та поширюються буклети з інформацією про сімейні форми виховання.

Відділення соціальної роботи в своїй діяльності по виявленню сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, надання їм допомоги, відповідно до компетенції, постійно  співпрацює із старостинськими округами громади, службою у справах дітей, дирекціями навчальних закладів, філією ДУ Центр пробації, Луцьким місцевим Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, інклюзивно-ресурсним центром міської ради, районним центром зайнятості, Волинським обласним центром соціально-психологічної допомоги, а також благодійними та релігійними організаціями, з окремими суб’єктами підписано Меморандуми про співпрацю.   

         Зокрема, протягом звітного періоду було видано 6 направлень до суб’єктів взаємодії (бюро правової допомоги, інклюзивно-ресурсний центр) для організації роботи щодо надання спеціалізованої допомоги (юридичної, психологічної) сім’ям з дітьми.

Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовуються кількісні та якісні показники їх надання.

Адресність та індивідуальний підхід.

Надавач соціальних послуг застосовує індивідуальний підхід та з повагою ставляться до особи, її національності, культури, релігії; роз'яснює обставини та наслідки прийняття рішень з питань, що стосуються їх життєдіяльності; а також інформує отримувачів послуги про їх права та обов'язки.

Критерії оцінювання:

• наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг (100 %);

• наявність індивідуальних планів надання соціальних послуг (100 %) – індивідуальні плани ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, складається і узгоджуються з кожним отримувачем соціальної послуги. Всі індивідуальні плани складені відповідно до Державного стандарту. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий залишається в особовій справі;

• забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги (100 %) .

 

Результативність:

Критерії оцінювання:

• рівень задоволеності соціальними послугами, за оцінками отримувачів соціальних послуг - (90 %);

• покращення емоційного, психологічного стану отримувачів соціальних послуг, мінімізація негативного впливу життєвих обставин у процесі надання соціальних послуг (90%);

• проведення опитувань, збору відгуків та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальних послуг (100 %) – в ході внутрішнього моніторингу проводилося опитування отримувачів соціальних послуг щодо якості їх надання та були отримані позитивні відгуки щодо роботи надавача соціальних послуг;

• проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги (100%) – внутрішній моніторинг якості надання соціальних послуг проводиться згідно Порядку проведення моніторингу. Зовнішній моніторинг не проводився в зв’язку із воєнним станом.

 

Своєчасність:
Критерії оцінювання:

• прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, підготовка індивідуального плану надання соціальних послуг у встановлений строк (100 %) – дотримуються вимоги розділів Державних стандартів;

• складання та підписання договору про надання соціальної послуги (100 %)- з кожним отримувачем соціальної послуги, після комплексної оцінки індивідуальних потреб, прийняття рішення про надання соціальної послуги укладено договір про її надання. Договір підписується отримувачем соціальної послуги та директором КУ «Центр НСП». Кожна зі сторін отримує один примірник договору.


Доступність та відкритість:

Критерії оцінювання:

• наявність умов доступності на території, прилеглій до приміщень надавача соціальної послуги (наявні спеціально обладнанні місця для паркування, контрастні предмети, пандуси, інші пристосування) (100%). Прийом осіб проводиться у приміщенні на першому поверсі;

• наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальних послуг про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, в тому числі у доступних для сприйняття особами з інвалідністю форматах (80 %), оформлено інформаційний куточок в кабінеті, де проводиться прийом громадян, а також на стендах приміщень старостинських округів Ківерцівської громади розміщено інформаційні стенди з інформацією для отримувачів соціальних послуг про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, згідно Державних стандартів;

• Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» має на офіційному сайті Ківерцівської міської ради розроблену сторінку із всією необхідною інформацією, яка постійно оновлюється, а також сторінку в соціальній мережі Фейсбук;

• наявність довідників, буклетів та інших інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг (100%) – розроблено та проінформовано населення Ківерцівської громади про соціальні послуги, їх короткий опис, особливості надання та перелік категорій отримувачів.

Протягом звітного періоду представниками Церкви «Царство Боже»  були передані продуктові набори для 26 сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, а ГО «Ліга соціальних працівників Волині» та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» -  передала  набори зимового одягу та взуття, теплі ковдри на потреби дітей відповідного віку з соціально-вразливих сімей.

Також неодноразово надавала матеріальну підтримку сім’ям (одяг, засоби гігієни, продукти харчування) і ГО «Станція добра».

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Критерії оцінювання:

• відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%), отримані лише позитивні відгуки отримувачів соціальних послуг щодо ввічливого та коректного ставлення до них працівників відділення, зауваження відсутні;

• повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій (100 %) –працівники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, проводять свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів порушень щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано;

• наявність інформаційних куточків з інформацією про соціальні, юридичні та інші послуги (80%);

• наявність у договорі про надання соціальних  послуг положень щодо дотримання конфіденційності (100%) – у Типовому договорі про надання соціальних послуг (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 23.12.2020 року № 847) одним із пунктів ІІІ розділ передбачено, що надавач соціальних послуг зобов’язаний дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків;

• дотримання конфіденційності (100 %) – працівниками відділення вжиті заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги. Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Одним із обов’язків надавача: не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг.


Професійність
Критерії оцінювання:

• штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації (100 %) – штатний розпис Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради» сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації; забезпеченість необхідною кількістю працівників відповідно до кількості отримувачів соціальних послуг (50 %) – у відділенні працює завідувач відділення – 1 штатна одиниця, посада фахівця з соціальної роботи – 1 штатна одиниця, вакантна;

• наявні затверджені посадові інструкції (100 %) – затверджені посадові інструкції на всіх працівників;

• наявність документів про освіту (державного зразка) працівників надавача соціальних послуг (100 %); підвищення кваліфікації, формальне та неформальне професійне навчання надавачів соціальних послуг (100%) – в 2023 році завідувач відділення соціальної роботи неодноразово підвищувала свою професійну компетентність на онлайн-, навчаннях, організованих Волинським обласним центром соціальних служб, та отримала відповідні сертифікати, а саме:

 • «Соціальна підтримка та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з приймаючих родин, які постраждали від збройної агресії російської федерації і були переміщені або евакуйовані»;
 • «Організація соціальної роботи та надання соціальних послуг в громаді»;
 • «Порядок проведення навчання щодо підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихователів та професійної компетентності патронатних вихователів»;
 • «Психосоціальна підтримка ветеранів війни та членів їх сімей»;
 • «Самодопомога Плюс»;
 • «Заходи профілактики туберкульозу та інших соціально-небезпечних хвороб у роботі фахівця із соціальної роботи з вразливими категоріями населення».

Крім того, на освітній Prometheus завідувачем відділення соціальної роботи було успішно пройдено онлайн-курс від ГО «Ла Страда – Україна» на тему: «Як протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з війною, та професійно надавати допомогу постраждалим: керівництво для фахівців та фахівчинь».

Оцінка якості надання відділенням соціальної роботи соціальних послуг  вцілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення соціальної

роботи

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з відділенням соціальної роботи

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення стаціонарного догляду

для постійного або тимчасового проживання

Надання послуги стаціонарного догляду здійснює відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, розраховане на 35 ліжкомісць.

Станом на 01.07.2023 року соціальну послугу стаціонарного догляду отримували 29 осіб, з яких 20 - громадяни  похилого віку,   8 особи з інвалідністю.

        Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги стаціонарного догляду застосовувалися показники якості соціальної послуги згідно Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги використовувались такі методи оцінки: опитування, співбесіди, анкетування, спостереження за процесом надання соціальної послуги, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 20 отримувачів соціальної послуги.

 

Адресність та індивідуальний підхід

Усім отримувачам соціальної послуги визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах.

З усіма отримувачами укладено договори про надання соціальної послуги.

Усі особові справи отримувачів соціальної послуги стаціонарного догляду містять індивідуальні плани надання соціальної послуги, що відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів.

За результатами опитувань, під час надання соціальної послуги працівники застосовують індивідуальний підхід з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду та толерантне ставлення до своїх підопічних.

 Результативність

Згідно з проведеним опитуванням, усі отримувачі послуги задоволені її наданням, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувачів соціальної послуги у процесі її надання.

Незадоволених умовами надання соціальної послуги не виявлено.

Скарг від отримувачів послуги не надходило.

Своєчасність

Оцінювання потреб у соціальних послугах здійснюється протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви про надання соціальних послуг, що відповідає термінам, визначеним Державним стандартом.

Рішення про надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи відмову у її наданні приймається комісією Ківерцівської міської ради протягом 10 робочих днів з моменту звернення (подання заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням результатів визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, що відповідає термінам, визначеним Державним стандартом.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги стаціонарного догляду.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  стаціонарного догляду укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку.

Усі особові справи отримувачів послуги містять договори про надання соціальних послуг, підписані у двосторонньому порядку та укладені у терміни, визначені Державним стандартом.

 Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість

Відділення стаціонарного догляду розташоване в центрі мсела в одноповерховій окремій будівлі, вхід до якої оснащено пандусом і поручнями для безперешкодного доступу  осіб із обмеженими можливостями.   

Відділення забезпечене необхідними приміщеннями, меблями, побутовою технікою, м’яким інвентарем, продуктами харчування, медикаментами, дезинфікуючими засобами.  Відділення має кухонне приміщення, кімнати для санітарно-гігієнічних процедур, кімнату для відпочинку, окремо кімнати для проживання чоловіків і жінок. Приміщення будівлі відділення просторі, вікна – сучасні металоконструкції з можливістю провітрювання. Приміщення забезпечене гарячим і холодним водопостачанням, освітленням,  опаленням, функціонує система пожежної сигналізації.

        Оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, про Державний стандарт стаціонарного догляду, правила пожежної безпеки та безпеки праці.

Дотримання конфіденційності, поваги до гідності та недопущення негуманних і дискримінаційних дій до отримувача соціальної послуги

Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги, згідно з опитуваннями, усі отримувачі соціальної послуги стаціонарного догляду задоволені ставленням до них працівників - надавачів даної послуги. Під час надання соціальної послуги працівники установи дотримуються конфіденційності, поваги до гідності отримувача соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій.

Усі договори про надання соціальних послуг містять положення щодо дотримання принципу конфіденційності.

Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність

Штатний розпис відділення сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

Штат відділення нараховує - 15 штатних одиниць, з яких 5 - молодші медичні сестри з догляду за хворими.

В наявності затверджені керівником установи посадові інструкції, що відповідають нормативно-правовим актам.

Усі працівники відділення ознайомлені з посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку під підпис.

В усіх особових справах працівників містяться копії документів про освіту державного зразка.

Усіма працівниками відділення стаціонарного догляду пройдено обов’язковий медичний огляд.

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

ВІД 0% ДО 20%

(ДОБРЕ)

ВІД 21% ДО 50%

(ЗАДОВІЛЬНО)

ВІД 51% ДО 100%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ ТА

РЕЗУЛЬТАТ ЇХ РОЗГЛЯДУ

«ДОБРЕ»

-

-

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

ВІД 80% ДО 100%  (ДОБРЕ)

ВІД 51% ДО 79%

(ЗАДОВІЛЬНО)

ВІД 0% ДО 50%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСНІСТЬ ТА

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

«ДОБРЕ»

-

-

СВОЄЧАСНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ДОСТУПНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ

ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ

ПОСЛУГИ

«ДОБРЕ»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

«ДОБРЕ»

-

-

Працюючі у відділенні обрали свою роботу з метою допомагати людям похилого віку. Факторів, які б негативно  впливали на їхню роботу – немає, але доводиться стикатися з психологічним навантаженням, так як контингент, який обслуговує відділення, потребує особливого підходу в спілкуванні, турботи, співчуття та розуміння.

 Поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини

Згідно з результатами опитувань, працівники - надавачі соціальної послуги інформують отримувачів щодо їх прав та обов’язків, про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

Одним із заходів проведення оцінки якості соціальної послуги є самооцінювання працівників суб’єкту надання соціальних послуг. За результатами анкетування працівники відділення, надавачі соціальної послуги стаціонарного догляду задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій рівень кваліфікації. Проблемним є питання психоемоційного навантаження.

Комісія з оцінки якості соціальної  послуги працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальної послуги, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення якості соціальної послуги.

Оцінка якості соціальної послуги стаціонарного догляду визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

  

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

ВІД 0% ДО 50%

ВІД 51% ДО 79%

ВІД 80% ДО 100%

 

 

 

 

ЧАСТКА ЗАДОВОЛЕНИХ ЗВЕРНЕНЬ ПРО ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

-

-

«ДОБРЕ»

ЧАСТОТА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

-

-

«ДОБРЕ»

 

Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників, оцінка якості соціальної послуги стаціонарного догляду, яка надається відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Ківерцівської міської ради відповідає статусу «Добре».Фото без опису

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ СТАТУС

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З  НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ  ПОСЛУГИ

«ДОБРЕ»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ НАДАВАЧА

«ЗАДОВІЛЬНО»

-

«НЕЗАДОВІЛЬНО»

-

 

 

 

 

Директор                                                                               Микола КОРЕНЧУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних